Studie.no

Regional planlegging og byutvikling/ NMBU, Oslo,

Students at University

Regional planlegging og byutvikling/ NMBU, Oslo,

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Arkitektur og eiendomsutvikling
teacher-1.jpg

Regional planlegging og byutvikling/ NMBU, Oslo,