Studie.no

http://www.uia.no/studier/y-veien-ingenioerfag Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Students at University

http://www.uia.no/studier/y-veien-ingenioerfag Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

http://www.uia.no/studier/y-veien-ingenioerfag Universitetet i Agder (UiA) Grimstad