Studie.no

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (samlingsbasert) Nord universitet Bodø

Students at University

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (samlingsbasert) Nord universitet Bodø

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (samlingsbasert) Nord universitet Bodø