Studie.no

Årsstudium i historie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Årsstudium i historie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Historie
teacher-1.jpg

Årsstudium i historie Universitet i Bergen (UiB) Bergen