Studie.no

Kunstskolen i Bergen

Mulighetene:

KiB er en 2 årig fagskole innen visuell kunst. Den gir en utdanning på mellomnivå som kan påbygges videre på høyskolenivå innen billedkunst, arkitektur, media og design. Skolen kan også være et godt utgangspunkt for selvstudier.

Skolen vil fremme kreativ, selvstendig praksis og tenkning for å gjøre elevene best mulig rustet til å gjennomføre høyere utdanning og et fremtidig yrkesliv innenfor de aktuelle fagområder.

Skolen er toårig, og godkjent av NOKUT. Dette innebærer at studiet er statsstøttet og gir full rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Undervisningen er prosessorientert og tverrfaglig basert. Det betyr at arbeidet foregår på tvers av tradisjonelle områder som maleri, grafikk, skulptur og tegning. Undervisningen foregår i all hovedsak gjennom praksis der et bredt spekter av både to- og tredimensjonale uttrykksformer, ulike materialer og redskaper blir benyttet.

Det er 7 timer lærerdekning hver dag på begge årstrinn. Noe ettermiddags- og kveldsaktivitet må også regnes inn.
En innenlands ekskursjon er lagt inn som en obligatorisk del i begynnelsen av 1. skoleår. På vårsemesteret er det studietur til København.

2. skoleår har studietur til New York eller Berlin.

Skolen dekker det meste av utgiftene til innenlandsturen og gir et godt tilskudd til utenlandsturene.

Kontaktinfo:

Fylke: Hordaland
TLF:55 38 00 50

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!