Construction engineers discussion with architects at construction site

Økt interesse for fagskoleutdanning

Det er en stadig økende interesse for høyere yrkesfaglig utdanning, noe som mange arbeidsgivere ser behov for. Fagskoleutdanning, med sin praktiske og arbeidslivsrelaterte tilnærming, kan være relevant både for dem som kommer rett fra videregående, og dem som har vært i arbeidslivet noen år og trenger oppdatert kompetanse. Fagskolen i Viken360 søkere konkurrerte om 30 …

Økt interesse for fagskoleutdanning Les mer »