Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Teknikk- Kjemi

Kjemiprosessfag/ Folkeuniversitetet, Nettstudier

Kjemi – prosessteknikk / Østfold fagskole,Kråkerøy

Kjemi – matteknikk/ Østfold fagskole,Kråkerøy

Prosessteknikk/ Fagskolen i Kristiansand, Kristiansand