Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk/Energi- og miljøteknikk

Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i energi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i petroleumsteknologi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Fornybar energi/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Sustainable Energy

Wind Energy/ NTNU, Trondheim

Natural Gas Technology/ NTNU, Trondheim

Petroleum Engineering/Petroleum Geosciences/ NTNU, Trondheim

Petroleumsfag/ NTNU, Trondheim

Petroleum/ Stavanger offshore tekniske skole, Stavanger

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!