Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Marine Engineering /Nautisk linje

Maskinoffiser/ Fagskolen i Kristiansand, Kristiansand

Subsea Production Technology and Application (SSOP6202)/ HVB,Kongsberg

Subsea Production System Technical Safety (SSTS6202)/ HVB,Kongsberg

Subsea Systems Architecture (SSSA 6202)/ HVB,Kongsberg

Nautikk/ HVB,Bakkenteigen

Skipsfart og logistikk/ HVB,Bakkenteigen

Maritim ledelse/ HVB,Bakkenteigen

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)/ HVB,Bakkenteigen

General Operator Certificate/ HVB,Bakkenteigen