Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Marine Engineering /Nautisk linje

Dekksoffiser/ Fagskole i Trondheim, Trondheim

Maskinoffiser/ Fagskole i Trondheim, Trondheim

Maskinoffiser – Maskinsjef/ Fagskolen i Ålesund, Ålesund

Marinteknisk drift – bli maskinist/ HVB,Bakkenteigen

Bridge Resource Management – BRM according to STCW 2010/ HVB,Bakkenteigen

TECDIS – ECDIS/ HVB,Bakkenteigen

Dekksoffiser/ Fagskolen i Ålesund, Ålesund

Maskinoffiser på operativt- og leiingsnivå/ Fagskulen i Sogn og Fjordane, Deknepollen

Dekksoffiser på operativt- og leiingsnivå/ Fagskulen i Sogn og Fjordane, Deknepollen

Dekksoffiser/ Fagskolen i Vestfold, Horten