Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Historie

Bachelorprogram i kunsthistorie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i historie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i kunsthistorie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i sosialantropologi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i historie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i kunsthistorie Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i nordisk Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i sosialantropologi Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Historie/ Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Latinamerikansk historie (fjernundervising) Universitet i Bergen (UiB) Bergen