Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Geologi/Geomatikk

Geografiske informasjonssystemer (GIS)/ HiG, Gjøvik

Landmåling/ HiG, Gjøvik

Fordypning bergteknikk FTB 04H – FTB 04N/ Stjørdal fagskole, Stjørdal

Masterprogram i geovitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Geomatikk/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Geografiske informasjonssystemer (GIS)/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Landmåling/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik