Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Bioingeniør

Bioingeniør/ HiOA, Oslo

Ingeniørfag – bioteknologi og kjemi/ HiOA, Oslo

Bioingeniør/ HiÅ, Ålesund

Biomarin innovasjon/ HiÅ, Ålesund

Bioteknologi/ HiÅ, Ålesund