Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Arkitektur og eiendomsutvikling

Regional planlegging og byutvikling/ NMBU, Oslo,

Arealplanlegging, introduksjonsemne – APL102/ NMBU, Oslo,

Byutvikling og urban design/ UiS, Stavanger

Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon/ NMBU, Oslo

Basiskurs i arealplanlegging/ NMBU, Oslo

By- og stedstuvikling: Planprosesser i praksis/ NMBU, Oslo

Blå og grønne strukturer i urbane strøk/ NMBU, Oslo

Samspill og ledelse i byforming/ NMBU, Oslo,

3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging/ NMBU, Oslo,

Byggeteknikk og arkitektur/ NMBU, Oslo