Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Arkitektur og eiendomsutvikling

Byutvikling og urban design/ UiS, Stavanger

Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon/ NMBU, Oslo

Basiskurs i arealplanlegging/ NMBU, Oslo

By- og stedstuvikling: Planprosesser i praksis/ NMBU, Oslo

Blå og grønne strukturer i urbane strøk/ NMBU, Oslo

Samspill og ledelse i byforming/ NMBU, Oslo,

3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging/ NMBU, Oslo,

Regional planlegging og byutvikling/ NMBU, Oslo,

Arealplanlegging, introduksjonsemne – APL102/ NMBU, Oslo,

Eiendomsutvikling/ NMBU, Oslo

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!