Studie.no

Veiledningspedagogikk 2 Nord universitet Levanger

Students at University

Veiledningspedagogikk 2 Nord universitet Levanger

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

teacher-1.jpg

Veiledningspedagogikk 2 Nord universitet Levanger