Studie.no

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 2 Nord universitet Bodø

Students at University

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 2 Nord universitet Bodø

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

teacher-1.jpg

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer – modul 2 Nord universitet Bodø