Studie.no

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Nord universitet Stjørdal

Students at University

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Nord universitet Stjørdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

teacher-1.jpg

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Nord universitet Stjørdal