Studie.no

Teknolog for laerere i grunnutdanningen Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Students at University

Teknolog for laerere i grunnutdanningen Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Teknolog for laerere i grunnutdanningen Universitetet i Agder (UiA) Grimstad