Studie.no

Teknisk tegner – Bygg/ NKI, Oslo

Students at University

Teknisk tegner – Bygg/ NKI, Oslo

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Teknisk tegner – Bygg/ NKI, Oslo