Studie.no

Security and Mobile Computing/ NTNU, Trondheim og Aalto University, Finland

Students at University

Security and Mobile Computing/ NTNU, Trondheim og Aalto University, Finland

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Security and Mobile Computing/ NTNU, Trondheim og Aalto University, Finland