Studie.no

Multimedia og læringsteknologi Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Students at University

Multimedia og læringsteknologi Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Media
teacher-1.jpg

Multimedia og læringsteknologi Universitetet i Agder (UiA) Grimstad