Studie.no

Multimedi and educational technology Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Students at University

Multimedi and educational technology Universitetet i Agder (UiA) Grimstad

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Multimedi and educational technology Universitetet i Agder (UiA) Grimstad