Studie.no

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kristiansand

Students at University

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kristiansand

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kristiansand

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!