Studie.no

Matrikkellære for landmålere/ NMBU, Oslo

Students at University

Matrikkellære for landmålere/ NMBU, Oslo

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Arkitektur og eiendomsutvikling
teacher-1.jpg

Matrikkellære for landmålere/ NMBU, Oslo