Studie.no

Masterprogram i undersøkande journalistikk Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Masterprogram i undersøkande journalistikk Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Media/Journalistikk
teacher-1.jpg

Masterprogram i undersøkande journalistikk Universitet i Bergen (UiB) Bergen