Studie.no

Ledelse av krevende maritime operasjoner / HiÅ, Ålesund

Students at University

Ledelse av krevende maritime operasjoner / HiÅ, Ålesund

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Marine Engineering /Nautisk linje
teacher-1.jpg

Ledelse av krevende maritime operasjoner / HiÅ, Ålesund