Studie.no

Latinamerikansk historie (fjernundervising) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Latinamerikansk historie (fjernundervising) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Historie
teacher-1.jpg

Latinamerikansk historie (fjernundervising) Universitet i Bergen (UiB) Bergen