Studie.no

Kompositt og polymer/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg

Students at University

Kompositt og polymer/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Teknikk og industriell produksjon (TIP)
teacher-1.jpg

Kompositt og polymer/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg