Studie.no

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn – digitale ferdigheter og kompetanse Nord universitet Bodø

Students at University

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn – digitale ferdigheter og kompetanse Nord universitet Bodø

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn – digitale ferdigheter og kompetanse Nord universitet Bodø