Studie.no

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Universitet i Bergen (UiB) Bergen