Studie.no

Ingeniørfag – data/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Students at University

Ingeniørfag – data/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Ingeniørfag – data/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik