Studie.no

Fundamentals of Systems Engineering (SEFS 6102/ HVB,Kongsberg)

Students at University

Fundamentals of Systems Engineering (SEFS 6102/ HVB,Kongsberg)

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Fundamentals of Systems Engineering (SEFS 6102/ HVB,Kongsberg)