Studie.no

Fordypning maskinteknisk drift FTT 05H/ Stjørdal fagskole, Stjørdal

Students at University

Fordypning maskinteknisk drift FTT 05H/ Stjørdal fagskole, Stjørdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Teknikk og industriell produksjon (TIP)
teacher-1.jpg

Fordypning maskinteknisk drift FTT 05H/ Stjørdal fagskole, Stjørdal