Studie.no

Fordypning bygg FTB 01H – FTB 01N/ Stjørdal Tekniske fagskole, Stjørdal

Students at University

Fordypning bygg FTB 01H – FTB 01N/ Stjørdal Tekniske fagskole, Stjørdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Fordypning bygg FTB 01H – FTB 01N/ Stjørdal Tekniske fagskole, Stjørdal