Studie.no

Fordypning bergteknikk FTB 04H – FTB 04N/ Stjørdal fagskole, Stjørdal

Students at University

Fordypning bergteknikk FTB 04H – FTB 04N/ Stjørdal fagskole, Stjørdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Geologi/ Geomatikk
teacher-1.jpg

Fordypning bergteknikk FTB 04H – FTB 04N/ Stjørdal fagskole, Stjørdal