Studie.no

Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand

Students at University

Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Fagdidaktisk tilnærming i barnehagen Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand