Studie.no

EKOM- kurs / Fagskolen i Telemark, Porsgrunn.

Students at University

EKOM- kurs / Fagskolen i Telemark, Porsgrunn.

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Teknikk-Elektrofag
teacher-1.jpg

EKOM- kurs / Fagskolen i Telemark, Porsgrunn.