Studie.no

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)/ HVB,Bakkenteigen

Students at University

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)/ HVB,Bakkenteigen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Marine Engineering /Nautisk linje
teacher-1.jpg

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems)/ HVB,Bakkenteigen