Studie.no

Students at University

Design/ AHO, Oslo

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Produkt og system design
teacher-1.jpg

Design/ AHO, Oslo