Studie.no

Bygningsautomatisering/ Fagskolen i Telemark, Porsgrunn

Students at University

Bygningsautomatisering/ Fagskolen i Telemark, Porsgrunn

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Bygningsautomatisering/ Fagskolen i Telemark, Porsgrunn