Studie.no

Bygg/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg

Students at University

Bygg/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Bygg/ Fagkolen Tinius Olsen, Kongsberg