Studie.no

BIM-tekniker / Østfold fagskole,Kråkerøy

Students at University

BIM-tekniker / Østfold fagskole,Kråkerøy

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

BIM-tekniker / Østfold fagskole,Kråkerøy