Studie.no

Automatisering/ Trondheim fagskole,Trondheim

Students at University

Automatisering/ Trondheim fagskole,Trondheim

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Teknikk-Elektrofag
teacher-1.jpg

Automatisering/ Trondheim fagskole,Trondheim