Studie.no

Vensmoen Helsefagutdanning

Mulighetene:

Utdanning av hjelpepleiere går i dag over 3 år i videregående skole, eller som komprimert løp for voksne over 2 år i egen skole. Hjelpepleierens oppgaver er sykepleie overfor ulike brukergrupper i sykehus/hjemmesykepleien etter vernepleiefaglige oppgaver i åpen omsorg/bomiljøer for psykisk utviklingshemmede. En hjelpepleier arbeider under ledelse av en offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier, men kan også arbeide selvstendig på de områder der vedkommende har de nødvendige kvalifikasjoner.
Basseng, gymsal, datarom, parabol m/storskjerm.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75 68 19 40

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!