Vensmoen Helsefagutdanning

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Utdanning av hjelpepleiere går i dag over 3 år i videregående skole, eller som komprimert løp for voksne over 2 år i egen skole. Hjelpepleierens oppgaver er sykepleie overfor ulike brukergrupper i sykehus/hjemmesykepleien etter vernepleiefaglige oppgaver i åpen omsorg/bomiljøer for psykisk utviklingshemmede. En hjelpepleier arbeider under ledelse av en offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier, men kan også arbeide selvstendig på de områder der vedkommende har de nødvendige kvalifikasjoner.
Basseng, gymsal, datarom, parabol m/storskjerm.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75 68 19 40

Bildegalleri