Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Fagskoletilbud:
Botanisk Design
Ettårig studium for blomsterdekoratører med fagbrev. Et studium for deg som ønsker å fordype deg i faget. Legger vekt på faglig egenutvikling og eksperimentering, produktutvikling, kulturforståelse, botanikk og merkantile fag som fører til mesterbrev.

Park- og hagedrift
Treårig studium på deltid for gartnere. Studiet kombinerer det estetiske med det gartnerfaglige, hvor blant annet hageplanlegging og vedlikehold av gamle og nye hage- og parkanlegg er sentralt.

Grønn Fagskole
Toårig studium for gartnere og blomsterdekoratører med fagbrev. Et unikt studium, som legger vekt på at gartnere og blomsterdekoratører kan smake på hverandres fag og opparbeide seg kompetanse til å arbeide med botanisk materiale i store ute- og inne rom.

Videregående tilbud:
Blomsterdekoratørfaget
Er et håndtverksfag med store variasjonsmuligheter.Det gir deg mulighet til å arbeide med vakre blomster og planter på en kreativ måte. Gjennom praktisk arbeid får du mulighet til å utvikle dine kreative evner ved å ta i bruk ulike plantematerialer, redskaper og teknikker. Blomsterdekoratører må ha kjennskap til kunst- og stilhistorie for å kunne utføre alle fagets disipliner i riktig stilform og tilpasset de til anledning og omgivelser.

Modulbasert gartnerutdanning
Er et kurs på deltid, for de som ønsker å utdanne seg som produksjonsgartner. Kurset inneholder mye praktisk arbeid, både av teknisk (maskiner, utstyr) og gartnerfaglig art (produksjon på friland og i veksthus, frukt og bær, grønnsaker, blomster).
Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea ligger rett nord for Moelv, i Hedmark fylke. Skolen var opprinnelig en del av et relativt stort gårdsbruk som nå er delt i tre. Vea har strandlinje mot Mjøsa og egen brygge. Dette strandområdet brukes av både ansatte og elever i skoletiden og ved festlige anledninger. Parkområdet, med sommerblomster, stauder, urtehage, bærbusker, prydbusker, epletrær og andre typer trær som omkranser skolen, blir flittig benyttet av de på skolen, modølene og tilreisende.

Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea har utdannet gartnere på forskjellige måter i mer enn 80 år og blomsterdekoratører i mer enn 35 år.

Vea har ett stort uteområde, samt eget gartneri, med egenproduserte planter og blomster. Her kan elevene høste plantemateriale til praktiske øvelser. Dette gir også elevene en unik mulighet til å bli kjent med plantenes livsbetingelser og forutsetninger.

Kontaktinfo:

Fylke: Hedmark
TLF:0047 62 36 26 00

Bildegalleri