Utenriksdepartementet – Aspirantkurset

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Den norske utenrikstjenesten består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, dvs. Ambasader, delegasjoner og konsulater. UD tar hvert år opp aspiranter til den utenrikske fagetat.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 24 95 80

Bildegalleri