Studie.no

Universitetet i Tromsø

Mulighetene:

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble fra 1. januar 2009 organisert som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø. Det intime universitetet i nord. Ca. 9000 studenter. 3-årige bachelorstudier, 2-årige og 5-årige masterstudier, profesjonsstudier, ettårige studier og enkeltemner. Forskerutdanninger. Engelskspråklige studier. Deltids- og heltidsstudier. Etter- og videreutdanninger.

Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr en rekke studier i marine fag, realfag, kultur- og samfunnsfag, medisin/ og helsefag og har også mange tverrfaglige tilbud. UiT utdanner blant annet fiskehelsebiologer, leger, tannleger, farmasøyter, psykologer, jurister, lærere, bibliotekarer, teologer, teknologer, forskere, sykepleiere og forfattere.
Universitetet i Tromsø er verdens nordligste universitet. Den nordlige og arktiske dimensjonen er viktig i mange studier, samtidig som globale perspektiv og sammenlignende studier mellom Nord og Sør står sentralt.
UiT er et breddeuniversitet med alle typer fag som samtidig byr på spesialiteter som fiskerifag, arktisk naturbruk og landbruk, samisk språk, visuelle kulturstudier, fredsstudier, russlandsstudier, urfolksstudier og dokumentasjonsvitenskap/bibliotekarutdanning.

Kontaktinfo:

Fylke: Troms
TLF:0047 77 64 40 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!