Universitetet i Tromsø

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble fra 1. januar 2009 organisert som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø. Det intime universitetet i nord. Ca. 9000 studenter. 3-årige bachelorstudier, 2-årige og 5-årige masterstudier, profesjonsstudier, ettårige studier og enkeltemner. Forskerutdanninger. Engelskspråklige studier. Deltids- og heltidsstudier. Etter- og videreutdanninger.

Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr en rekke studier i marine fag, realfag, kultur- og samfunnsfag, medisin/ og helsefag og har også mange tverrfaglige tilbud. UiT utdanner blant annet fiskehelsebiologer, leger, tannleger, farmasøyter, psykologer, jurister, lærere, bibliotekarer, teologer, teknologer, forskere, sykepleiere og forfattere.
Universitetet i Tromsø er verdens nordligste universitet. Den nordlige og arktiske dimensjonen er viktig i mange studier, samtidig som globale perspektiv og sammenlignende studier mellom Nord og Sør står sentralt.
UiT er et breddeuniversitet med alle typer fag som samtidig byr på spesialiteter som fiskerifag, arktisk naturbruk og landbruk, samisk språk, visuelle kulturstudier, fredsstudier, russlandsstudier, urfolksstudier og dokumentasjonsvitenskap/bibliotekarutdanning.

Kontaktinfo:

Fylke: Troms
TLF:0047 77 64 40 00

Bildegalleri