Universitetet i Oslo

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Universitetet i Oslo tilbyr bachelor- og masterstudier, profesjonsstudier og årsenheter innenfor følgende kategorier:

– Estetiske studier og musikkvitenskap
– Helsefag og medisin
– Historie, filosofi og kulturstudier
– Informasjonsteknologi og informatikk
– Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
– Lærer- og lektorutdanning
– Matematikk, naturvitenskap og teknologi
– Mediefag
– Pedagogiske fag
– Religion og teologi
– Samfunnsfag og psykologi
– Språk, litteratur og områdekunnskap

For mer informasjon om studiene, se www.uio.no
UiO har det største utvalget av studieprogram i Norge. Vi tilbyr en forskningsbasert undervisning med forelesere som er blant landets ledende forskere. På internasjonale rankinger kommer vi høyest opp av utdanningsinstitusjonene i Norge, og vi plasserer oss godt i europeisk sammenheng. Som student ved UiO blir du del av et læringsmiljø der også samspill med medstudentene dine vil bidra til din faglige utvikling. Dersom du vil ta en del av studiet i utlandet, har du mulighet til det gjennom UiOs mange utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter. Tilbudene er mange – ta mulighetene i bruk!

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 85 50 50

Bildegalleri