Studie.no

Treider Private Gymnas

Mulighetene:

Treider Private Gymnas er en videregående skole med spennende tilbud og valgmuligheter innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering (tidligere studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag). Foruten en ordinær videregående linje, har vi gjennom flere år hatt egne spesiallinjer innen realfag, Dans/Performing Arts, håndball, fotball, og tennis

Treider Private Gymnas stiller høye krav både til lærere og elever når det gjelder motivasjon, innsats, faglig dyktighet og utvikling. Vi har en engasjert og erfaren lærerstab som setter eleven i fokus, og alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer og faglærere. Elevene får anledning til å evaluere de lærerne de har, og midtveis i hver termin får elever og foresatte tilsendt en rapport over elevens faglige utvikling.

Treider Private Gymnas er en liten skole, og vi har bevisst valgt å sette et tak på 4 klasser per trinn. Dette betyr at vi har et begrenset antall studieplasser. Kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere bli innkalt til en obligatorisk veiledningssamtale.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 03 88 03

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!