Studie.no

Steinerskolen i Bærum

Mulighetene:

Musikklinjen ved Steinerskolen i Bærum er skreddersydd for alle elever som har et ønske om å utvikle seg musikalsk. Vi har et spennende tilbud, der det å musisere står i fokus. Vår intensjon er å skape god energi mellom mennesker som spiller musikk sammen, og gi inspirasjon og veiledning til økt musikalsk innsikt. Du kan komme til oss uavhengig av hvilken musikkstil som er din og hvilket instrument du spiller: rock, pop, jazz, folk, etno eller klassisk. På vår musikklinje skal alle elever gis verktøy for å utvikle sitt eget musikalske utrykk. Fullført opplæring gir generell studiekompetanse. Teaterlinjen er en avansert teaterfaglig opplæring på videregående trinn. Den passer for alle som vil forberede seg til høyere teaterutdanning, arbeide innen kreative yrker, eller virke som skuespillere, regissører og produsenter på den frie scene. Elevene får undervisning av profesjonelle teaterfolk i fag som skuespillerteknikk, stemmebruk, dans og bevegelse, teaterproduksjon, samt fag som bransjekunnskap, regianalyse, lys/lyd m.m. I løpet av tre årene deltar man i 4 større teaterproduksjoner. Fullført opplæring gir generell studiekompetanse. Allmennlinjen med estetiske fag har som mål å forene det praktiske liv, den kunstnerisk skapende aktivitet og den intellektuelle utvikling i et allmenndannende hele. Steinerskolen i Bærum tilbyr en kombinasjon av felles allmenne fag og estetiske fag. Undervisningen er lagt opp med sikte på å utvikle kreativitet og selvstendighet hos elevene. Skoledagen består av en kombinasjon allmennfag, kunst- og håndverksfag og bevegelsesfag. Lærebøker blir benyttet i mindre omfang enn i tradisjonell offentlig skole, men erstattes av faglærers formidling og elevenes aktive deltakelse. Elevene får hvert år vitnesbyrd fra skolen med skriftlig tilbakemelding i hvert eneste fag, med vekt på deltagelse, innsats, gjennomførte arbeider, samt ferdighets- og kunnskapsnivå. Dette gir et solid grunnlag for valg av yrke eller høyere utdanning etter videregående. Fullført opplæring gir generell studiekompetanse.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus
TLF:67 16 22 70

Bildegalleri

Nye kurs med hovedvekt på navigasjon 🔥 av Sjøkaptein Øystein Johnsen – klikk her!